logo
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

Taizégebed: komen tot de Bron
Over een zingende gemeenschap in Rotterdam

Het Taizégebed, in alle eenvoud komen tot de Bron. Een simpel ingerichte ruimte volstaat: een of meerdere iconen, een mogelijkheid op de grond te kunnen zitten. Een of meer instrumentalisten. Een eenvoudige liturgie zonder franje: een lied, een psalm afgewisseld met een alleluia, een schriftlezing, een lied, langere stilte, voorbeden, liederen.

Zomaar een vrijdagavond in de Paradijskerk, hartje Rotterdam:
Kyrie elyson klinkt het vanuit de stilte. We zijn net 8,9 ,minuten stil geweest en we mogen onze intenties richten tot God. Wat in ons leeft leggen we aan God voor: het onrecht in de wereld, wat leeft om ons heen. De vreugde om dat wat gebeurt.
Het gebed gaat verder: Aber du weisst den Weg fur mich.

Na afloop wordt nagepraat in de Ark, de ruimte naast de Paradijskerk. De aanwezigen, jongeren en ouderen, delen lief en leed van de afgelopen week. Ook worden er plannen gemaakt om samen ergens te gaan eten.

Na Taizé aan de Maas
Al sinds eind jaren negentig houden we met regelmaat Taizégebeden in de Paradijskerk. De broeders van Taizé kozen onze kerk uit voor hun dagelijkse gebeden in de aanloop naar Taizé aan de Maas in 2010. Dit bracht velen op de been en naar onze kerk. Na afloop zeiden tegen elkaar dat de zang en het gebed niet mochten verstommen. We wilden wekelijks het gebed voortzetten en openden de deuren.
Het werd de vrijdagavond om 17.30 uur. Voor vele jongeren een gunstig tijdstip, aan het einde van de week, vlak voor het weekend, komend uit het werk of studie, maar vroeg genoeg om daarna nog een hele avond voor zich te hebben.

Naast het gebed in de Paradijskerk worden er in verschillende andere kerken in en om Rotterdam Taizégebeden georganiseerd. Vlak na de Ontmoeting van 2010 waren dat er zo´n twintig. Nu zijn dat er ongeveer tien. Een van de ervaringen is dat jongeren graag naar een plek trekken waar ze meerdere jongeren treffen. Zo’n plek is de Paradijskerk.
De verschillende Taizégebeden in de regio houden contact met elkaar via Taizé Rotterdam e.o. Ter promotie is er een gezamenlijke website en een poster met gebeden.

Wie zijn we?
We vormen een jonge gemeenschap, zoekende naar God. We zijn oecumenisch, kerkgrenzen tellen niet, gebed en muziek verbinden. Onze achtergrond is Rooms- of Oud-Katholiek, protestants, evangelisch, niet-kerkelijk gebonden, wel gelovig.
Gemiddeld komen er 25-30 mensen naar het wekelijkse gebed, waarvan het merendeel tussen de 17 en de 35 jaar. Sommigen komen iedere week, anderen komen af en toe
We houden 250 jongeren op de hoogte, waarvan er 50-75 regelmatig komen. Buiten de evangelische en migrantenkerken vormen we een van de grotere jongerengroepen in de stad. Maar ook een groepje ouderen komt trouw regelmatig. Ze vormen samen met ons de gemeenschap die we zijn. Op onze beurt maken we weer deel uit van de gemeenschap van de Paradijskerk: de Oud-Katholieke parochie, het citypastoraat en de Taizégroep.

Samen vieren en dan weer lang leven de lol?
Zeker niet! Je moet op vrijdagavond niet aankomen met exegese, een gespreksgroep: ja soms, maar niet vooraf bedacht maar op verzoek van de groep zelf. Gesprek vindt onderling plaats en gaat soms zeer diep.
Een keer in de maand eten we samen, na afloop van het gebed. We delen met elkaar wat er meegenomen is. Hierna is er een zangworkshop. Samen geeft lucht en ruimte voor een andere dimensie.

Wat doen we verder? In 2014 hielden we een Paasretraite. De hele Goede Week stond de kerk voor iedereen open. Aan de verschillende Taizégebeden hebben in totaal meer dan 200 mensen deelgenomen, grotendeels jongeren. Op Goede vrijdag zaten er om 8.30 uur 20 jongeren in de kerk. En dan nog zeggen dat jongeren de kerk niet in te krijgen zijn! Er was ruimte voor gesprek en bezinning, spel en ontspanning. Samen keken we naar de Passion vanuit Groningen..

Regelmatig gaan er jongeren voor een week of langer naar Taizé toe. Ieder jaar gaat er een groepje naar de Europese Jongerenontmoeting van Taizé, dit jaar in Praag.
In 2015 bestond Taizé 75 jaar en werd de 100e geboortedag van Frere Roger, de oprichter van Taizé gevierd met een heel programma waar al drie jaar naar toegewerkt werd: Naar een nieuwe solidariteit. Ook in Rotterdam hebben we hier aandacht aangegeven.

Deze Rotterdamse gemeenschap is ook: omzien naar elkaar, jong en oud. Vriendschap over grenzen heen, zorg voor elkaar. Heel bijzonder!

Wat vraagt dit van ons? Als gemeenschap, als kerken?
Een open houding, er zijn, zonder voorwaarde vooraf. Zet de deuren van de kerk wijd open en zie wat er gebeurt!
Vanuit die open houding komen ook de wezenlijke vragen van jongeren, van ieder mens, naar geloof en kerk. Wie ben ik?
Jongeren durven dan ook onbevreesd de stap te zetten naar een reguliere kerkdienst. Met alle vragen en verwachtingen die daar bij horen. Aan ons de taak daar open op te reageren.

Terug naar de stilte. Durf je je over te geven aan de stilte, komen bij de Bron en te luisteren naar wat God je te zeggen heeft? Een verlangen vult heel mijn wezen, zo gaat het gebed weer verder, week in week uit.

Wees welkom!

Steven de Nooij

Taizé Paradijskerk
Februari 2016

Leefgemeenschap


Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.